Drugs­ba­ron uit­ge­we­ken naar Su­ri­na­me

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een Gu­y­a­ne­se drugs­ba­ron is naar al­le waar­schijn­lijk­heid naar Su­ri­na­me uit­ge­we­ken. Het gaat om Bar­ry Da­ta­ram die, nog voor hij ver­oor­deeld kon wor­den, het land zou zijn uit­ge­vlucht. Dit heeft voor een po­li­tie­ke rel ge­zorgd waar­bij de Pe­o­p­le’s Pro­gres­si­ve Par­ty (PPP), de groot­ste op­po­si­tie­par­tij, de re­ge­ring ern­stig plichts­ver­zuim heeft ver­we­ten. Da­ta­ram wordt ver­volgd na­dat er ruim 130 ki­lo­gram co­ca­ï­ne in zijn huis werd ont­dekt bij een po­li­tie­ac­tie. De PPP schrijft de ‘ver­dwij­ning’ van de drugs­baas, die ver­moe­de­lijk via de back­track naar Su­ri­na­me vlucht­te toe aan het fa­len­de be­leid van pre­si­dent Da­vid Gran­ger die vol­gens de par­tij geen greep heeft op de cri­mi­na­li­teits­golf. Cle­ment Rohee, ge­we­zen mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken en se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de PPP, zegt te heb­ben ver­wacht dat de An­ti­nar­co­ti­ca­bri­ga­de van het land, CANU, vol­doen­de maat­re­ge­len zou tref­fen zo­dat Da­ta­ram be­recht wordt. “De par­tij be­schouwt de ver­dwij­ning van Da­ta­ram als een twee­de klap in het ge­zicht van het Ka­bi­net Gran­ger dat roe­ke­loos een com­mis­sie in­stel­de, die be­schul­di­gin­gen die het deed naar CANU toe te la­ten on­der­zoe­ken. De eer­ste klap

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.