SRD 10.000 bij over­val buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij een over­val in een wo­ning aan de Vier­kin­de­ren­weg zijn SRD 10.000, sie­ra­den en een grijs ge­lak­te wa­gen buit­ge­maakt. Drie ro­vers van wie twee ge­wa­pend wa­ren met hou­wers en een met een vuist­vuur­wa­pen heb­ben de daad ge­pleegd.

Het be­treft een hoog­bouw­wo­ning die de da­ders heb­ben be­tre­den via een stel­la­ge die was ge­plaatst voor het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den. Ze kwa­men in de bad­ruim­te te­recht. De be­wa­ker die in de keu­ken lag te sla­pen, werd mis­han­deld en ge­kne­veld. Ver­vol­gens trap­ten de cri­mi­ne­len de ka­mer­deur van de be­woon­ster van het pand open. De vrouw werd on­der schot ge­hou­den. De ka­mers wer­den over­hoop­ge­haald op zoek naar kost­ba­re spul­len. De ro­vers wis­ten geld en sie­ra­den te vin­den.

Na de roof ver­lie­ten de cri­mi­ne­len de wo­ning via de ach­ter­deur. Ze na­men de wa­gen van het slacht­of­fer weg. Bij de po­li­tie werd mel­ding ge­maakt van de be­ro­ving. Al­le po­li­tie-een­he­den wer­den toen ge­a­lar­meerd om uit te kij­ken naar het buit­ge­maak­te voer­tuig. De ge­sto­len au­to is on­be­heerd aan­ge­trof­fen in een zij­straat van de Ephraims­ze­gen­weg. Het on­der­zoek naar de da­ders is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.