Steen­bok 22 de­cem­ber - 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Er is ie­mand in je om­ge­ving die naar aan­dacht zit te snak­ken. Na­tuur­lijk, ie­der­een heeft het druk met zijn ei­gen le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.