Re­bel­len­lei­der krijgt ne­gen jaar cel voor ver­nie­ti­gen cul­tu­reel erf­goed Ma­li

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NE­DER­LAND - De Ma­li­ne­se re­bel­len­lei­der Ah­man al-Faqi al-Mah­di heeft dins­dag ne­gen jaar cel ge­kre­gen voor het ver­nie­ti­gen van cul­tu­reel erf­goed in de Ma­li­ne­se stad Tim­boek­toe. Dat heeft het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof (ICC) dins­dag be­paald. AlMah­di had te­gen­over het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof al ge­zegd schul­dig te zijn aan het ver­nie­ti­gen van en­ke­le hei­li­ge plek­ken in het Afri­kaan­se land. Het was voor het eerst dat een ver­dach­te bij het ICC moest voor­ko­men voor het ver­nie­ti­gen van cul­tu­reel erf­goed. Dit wordt ge­zien als een oor­logs­mis­daad waar­voor 30 jaar cel ge­ge­ven kan wor­den.

Al-Mah­di ver­niel­de in 2012 sa­men met zijn vol­gers ne­gen mau­so­le­ums en een deur van een mos­kee uit de veer­tien­de eeuw in de Ma­li­ne­se stad Tim­boek­toe. “Edel­acht­ba­re, ik moet er­ken­nen dat wat ik tot nu toe ge­hoord heb juist is en de ge­beur­te­nis­sen klop­pen. Ik be­ken schuld”, zei alMah­di op 22 au­gus­tus toen de recht­bank de aan­klacht voor­las. Ook smeek­te hij om ver­gif­fe­nis. Toe­areg-re­bel­len, ge­steund door al-Qae­da, vie­len in 2012 met wa­pens uit Li­bië Tim­boek­toe aan. Daar­op werd de sha­ria in­ge­voerd en on­der meer mu­ziek, een groot on­der­deel van de Ma­li­ne­se cul­tuur, ver­ban­nen. Vrou­wen moesten een boer­ka dra­gen en meis­jes moch­ten niet lan­ger naar school. AlMah­di was lid van de ex­tre­mis­ti­sche mi­li­tie Ansar Di­ne. Hij zou aan het hoofd heb­ben ge­staan van de mo­raal­po­li­tie van de be­we­ging, die de isla­mi­ti­sche wet in 2012 en 2013 in Tim­boek­toe op­drong. Hij zou ook be­trok­ken zijn ge­weest bij de von­nis­sen en uit­voe­ring daar­van van de isla­mi­ti­sche recht­bank in de stad. (NU.nl)

Ah­man al-Faqi Al-Mah­di ver­niel­de in 2012 sa­men met zijn vol­gers ne­gen mau­so­le­ums en een deur van een mos­kee uit de veer­tien­de eeuw in de Ma­li­ne­se stad Tim­boek­toe. (mir­ror.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.