Dui­zen­den los­ge­la­ten goud­vis­sen uit wa­ter­op­slag in Ca­na­da ge­haald

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CA­NA­DA - In het Ca­na­de­se dorp Oko­toks zijn dui­zen­den goud­vis­sen uit op­vang­bek­kens voor over­tol­lig wa­ter ge­vist door ge­meen­te­me­de­wer­kers. De die­ren zijn hoogst­waar­schijn­lijk los­ge­la­ten huis­die­ren. Ge­vreesd werd dat de goud­vis­sen via de re­ten­tie­bek­kens in ri­vie­ren te­recht zou­den ko­men en de in­heem­se dier­soor­ten zou­den ver­drij­ven, meldt CBC News. De ge­meen­te had het bi­o­lo­gi­sche be­strij­dings­mid­del ro­te­non in het wa­ter ge­daan en kon de do­de vis­sen daar­na uit het wa­ter ha­len. De goud­vis­sen zijn naar een vuil­nis­hoop ge­bracht. De groot­ste goud­vis die werd ge­van­gen was 20 cen­ti­me­ter lang en woog bij­na een ki­lo.

Vo­rig jaar be­gon de pro­vin­cie Al­ber­ta, waar Oko­toks deel van uit­maakt, een cam­pag­ne waar­in werd op­ge­roe­pen om le­ven­de goud­vis­sen en an­de­re vis­sen niet meer vrij te la­ten in be­ken, ri­vie­ren en me­ren en om ze ook niet door de wc te spoe­len. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.