Af­ghaan­se sol­da­ten do­den 13 strijd­mak­kers in hun slaap

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AFGHANISTAN - Der­tien Af­ghaan­se sol­da­ten zijn in de nacht van maan­dag op dins­dag om­ge­bracht in hun slaap door twee me­de­sol­da­ten. De da­ders ver­gif­tig­den de slacht­of­fers al­vo­rens ze het vuur op hen open­den in hun ka­zer­ne in Kun­duz, in het noor­den van Afghanistan, zeg­gen de au­to­ri­tei­ten. De twee da­ders wis­ten daar­na te ont­snap­pen uit de ba­sis in het Zak­hil-ge­bied in een bui­ten­wijk van de stad Kun­duz, de hoofd­stad van de pro­vin­cie. Dat zei een vei­lig­heids­ver­ant­woor­de­lij­ke, die ano­niem wens­te te blij­ven. Het Af­ghaan­se mi­nis­te­rie van De­fen­sie open­de een on­der­zoek naar het in­ci­dent, zei ge­ne­raal Daw­lat Wa­zir, woord­voer­der van het mi­nis­te­rie. Vol­gens Am­rud­din Wa­li, lid van de pro­vin­cie­raad, wa­ren de twee da­ders gel­inkt aan de ta­li­ban. Die heeft on­der­tus­sen de aan­slag al op­ge­ëist en be­weer­de dat haar mi­li­ties de ba­sis heb­ben aan­ge­val­len en al­le wa­pens heb­ben mee­ge­no­men. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.