‘El Cha­po’ heeft last van ho­ge bloed­druk

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXI­CO - De ge­de­ti­neer­de Mexi­caan­se drugs­baas Joaquín ‘El Cha­po’ Guzmán heeft het moei­lijk in de ge­van­ge­nis van Ci­udad Juárez. Vol­gens zijn ad­vo­ca­ten heeft hij last van ho­ge bloed­druk en gaat hij ge­bukt on­der ang­sten als ge­volg van het stren­ge re­giem. Zij be­schul­di­gen de Mexi­caan­se staat van mar­te­ling van hun cli­ënt, zo lie­ten zij aan Ame­ri­kaan­se me­dia we­ten. De 61-ja­ri­ge Guzmán, voor­heen de baas van het Si­na­loa-drugs­kar­tel, zag in 2015 kans te ont­snap­pen uit de ge­van­ge­nis bij Mexi­coStad via een meer dan een ki­lo­me­ter lan­ge tun­nel. In ja­nu­a­ri dit jaar werd hij na een gro­te klop­jacht weer op­ge­pakt. Sinds­dien staat hij on­der streng toe­zicht. Vol­gens zijn ad­vo­ca­ten hou­den de be­wa­kers hem uit zijn slaap, mag hij geen con­tact heb­ben met an­de­re ge­van­ge­nen en krijgt hij geen be­zoek. De Verenigde Staten heb­ben om uit­le­ve­ring van de drugs­baas ge­vraagd. Guzmáns ad­vo­ca­ten pro­be­ren dat te voor­ko­men. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.