Mar­ti­no naar MLS

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­lan­ta Uni­ted mag van­af 2017 deel­ne­men aan de Ma­jor Le­a­gue Soc­cer en heeft wil­de plan­nen voor het de­buut­sei­zoen op het hoog­ste ni­veau in de Verenigde Staten. An­drés Gu­arda­do van PSV wordt ge­noemd als mo­ge­lij­ke ver­ster­king en als de Mexi­caan in­der­daad naar At­lan­ta ver­trekt, dan zal hij gaan wer­ken on­der Gerar­do Mar­ti­no, die is aan­ge­steld als de nieu­we hoofd­trai­ner.

De 53-ja­ri­ge Mar­ti­no was voor het laatst werk­zaam als bonds­coach van Ar­gen­ti­nië en leid­de het land naar de eer­ste plaats op de FIFA-we­reld­ran­king. Hij was ook bonds­coach van Pa­ra­gu­ay, van 2006 tot 2011, en werk­te in het sei­zoen 2013/14 nog bij Bar­cel­o­na. In het nieu­we ka­len­der­jaar is Mar­ti­no dus werk­zaam in de Ma­jor Le­a­gue Soc­cer. “Dit is een ge­wel­di­ge en his­to­ri­sche dag voor on­ze club”, zegt At­lan­ta-ei­ge­naar Arthur Blank op de web­si­te van zijn ver­e­ni­ging. “Gerar­do brengt on­ge­loof­lijk veel in­ter­na­ti­o­na­le er­va­ring met zich mee en dat zal erg be­lang­rijk voor ons zijn. We zijn heel blij dat hij voor ons heeft ge­ko­zen en ik kijk er­naar uit om hem hier te ver­wel­ko­men.” Mar­ti­no zal van­daag wor­den ge­pre­sen­teerd.

(VZ)

Fran­ce­s­co Tot­ti speel­de zijn he­le car­ri­è­re voor AS Ro­ma. In 2003 was hij heel dicht bij een trans­fer naar Re­al Ma­drid, maar zijn vrien­den en fa­mi­lie­le­den hiel­den hem te­gen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.