Tot­ti dacht aan ver­trek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fran­ce­s­co Tot­ti vier­de gis­te­ren zijn veer­tig­ste ver­jaar­dag. De rou­ti­nier van AS Ro­ma kijkt in een in­ter­view met Sky Sport Ita­lia te­rug op zijn car­ri­è­re in Ro­me. Hij meld­de zich in 1989 in de jeugd­op­lei­ding van de club en zou nooit meer voor een an­de­re club spe­len. Tot­ti dacht er ooit aan om Ro­ma te ver­la­ten, ‘maar mijn hart, vrien­den en fa­mi­lie heb­ben dat te­gen­ge­hou­den’.

“Ik heb wel­eens na­ge­dacht over een an­de­re club, maar zijn hart, vrien­den en fa­mi­lie hiel­den hem te­gen. Ik ben blij dat ik hier nog steeds op het veld mag staan”, ver­telt Tot­ti. “Of ik heb ge­dacht aan een ver­trek toen ik nog jong was? Om eer­lijk te zijn, nee. Om­dat ik wist hoe prach­tig de­ze stad is en hoe ge­liefd ik hier ben. In 2003 was ik dicht bij een trans­fer naar Re­al Ma­drid, maar ik bleef. Ik be­dacht me dat er hier veel din­gen zijn die ik nooit ge­von­den zou heb­ben in Ma­drid.” De club­le­gen­de rijdt nog ie­de­re dag met een goed ge­voel naar het trai­nings­com­plex van Ro­ma. “Ik geef al­tijd al­les op de trai­ning. Ik kom nog el­ke dag met een glim­lach naar Tri­go­ria”, al­dus Tot­ti, die zegt in de loop der ja­ren een stuk wij­zer te zijn ge­wor­den. “Ja, na­tuur­lijk. Op je veer­tig­ste denk je aan an­de­re din­gen, niet al­leen maar aan voet­bal. Ik prijs me ge­luk­kig met een ge­wel­di­ge fa­mi­lie en drie prach­ti­ge kin­de­ren. Ik denk vijf­tig pro­cent aan mijn fa­mi­lie en vijf­tig pro­cent aan voet­bal.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.