Ajax du­pe van rel­len in Kuip

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax is de du­pe van de rel­len die sup­por­ters van Standard Luik twee jaar ge­le­den in De Kuip ver­oor­zaak­ten.

Be­gin ok­to­ber 2014 ging de Bel­gi­sche club voor de Eu­ro­pa Le­a­gue op be­zoek bij Fey­en­oord, en het zorg­de in De Kuip voor flink wat on­rust op de tri­bu­nes. De Bel­gi­sche fans bra­ken door een hek heen en zoch­ten de con­fron­ta­tie met sup­por­ters van Fey­en­oord. Ste­wards en de Mo­bie­le Een­heid joe­gen de Bel­gen te­rug hun vak in en voor­kwa­men dat het tot gro­te rel­len kwam. Als voort­vloei­sel van de com­mo­tie in De Kuip geldt er voor Ajax-Standard Luik van mor­gen een club­card-ver­plich­ting, waar­door niet al­le Am­ster­dam­se fans ‘zo­maar’ een kaartje kun­nen ko­pen. Bo­ven­dien kun­nen de fans die in het be­zit zijn van een club­card maar één kaartje per per­soon aan­schaf­fen.

De tel­ler van het aan­tal ver­koch­te kaar­ten voor het du­el in de Amsterdam ArenA ligt nu rond de 30.000, en Ajax heeft goe­de hoop het sta­di­on vol te krij­gen voor het Eu­ro­pa Le­a­gue-du­el met de Bel­gen. Kaar­ten voor de wed­strijd zijn van­af 25 eu­ro ver­krijg­baar, maar sup­por­ters kun­nen ook nog een pas­se-par­tout ko­pen voor de du­els met Standard, Pa­na­thi­nai­kos en Cel­ta de Vi­go. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.