Fey­en­oord fa­vo­riet voor de ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fey­en­oord is ge­wel­dig in vorm en won de eer­ste ze­ven com­pe­ti­tie­wed­strij­den van dit sei­zoen. Dit ge­beur­de vier keer eer­der in de club­ge­schie­de­nis, maar toen werd aarts­ri­vaal Ajax steeds kam­pi­oen. Ri­nus Is­ra­ël heeft er ver­trou­wen in dat Fey­en­oord dit nu wel kan door­trek­ken tot het ein­de. Is­ra­ël weet dat Fey­en­oord na­tuur­lijk nog wel wat wed­strij­den zal gaan ver­lie­zen: “Dat de­den wij in de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig ook”, zegt hij in het Al­ge­meen Dag­blad. “Maar dit team heeft ge­noeg veer­kracht om daar­na weer te win­nen. Ze gaan tot de laat­ste speel­ron­de mee­doen om de ti­tel. PSV heeft mis­schien de bes­te se­lec­tie, maar dat zegt niet al­tijd al­les. Ja, als je het nu aan me vraagt, is Fey­en­oord kan­di­daat num­mer 1 voor de ti­tel.”

Fey­en­oord won dit sei­zoen al van FC Gro­nin­gen, FC Twen­te, He­ra­cles Al­me­lo, Ex­cel­si­or, ADO Den Haag, PSV en Ro­da JC Kerk­ra­de en speelt aan­ko­men­de zon­dag uit te­gen Wil­lem II. Na de in­ter­land­pe­ri­o­de wacht de uit­wed­strijd bij NEC en daar­na is het tijd voor de Klas­sie­ker te­gen Ajax, in de ei­gen Kuip. Fey­en­oord heeft op het mo­ment vijf pun­ten meer dan Ajax. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.