Bay­ern München met Hum­mels naar Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­ern München kan van­daag bij het weer­zien met At­lé­ti­co Ma­drid in de Cham­pi­ons Le­a­gue toch be­schik­ken over Mats Hum­mels. De Duit­se ver­de­di­ger viel za­ter­dag in de ge­won­nen com­pe­ti­tie­wed­strijd bij Ham­bur­ger SV (0-1) uit met een knie­bles­su­re, wat tot de no­di­ge zor­gen in München leid­de. Me­disch on­der­zoek bracht ech­ter geen gro­te scha­de aan het licht en maan­dag stond Hum­mels al weer op het trai­nings­veld.

Trai­ner Car­lo An­cel­ot­ti kan in de Spaan­se hoofd­stad geen be­roep doen op de al lan­ger ge­bles­seer­den Hol­ger Badstu­ber en Dou­g­las Costa. Ar­jen Rob­ben is wel in­zet­baar. An­cel­ot­ti springt voor­zich­tig om met zijn vleu­gel­spits, die na lang bles­su­re­leed ein­de­lijk weer fit is. Te­gen HSV bleef Rob­ben op de bank, na­dat hij drie da­gen eer­der als in­val­ler te­gen Hertha BSC zijn ren­tree had op­ge­luis­terd met een doel­punt.

Bay­ern München en At­lé­ti­co trof­fen el­kaar vo­rig sei­zoen ook al, toen in de hal­ve fi­na­les. De Ma­dri­le­nen kwa­men als win­naars uit de strijd. Bei­de clubs zit­ten nu bij PSV in de groep.

(De Te­le­graaf)

Bay­ern München kan van­daag wel een be­roep doen op Mats Hum­mels voor de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd te­gen At­lé­ti­co Ma­drid. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.