Slech­te start voor Je­sé bij PSG

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pa­trick Klui­vert gaf op de slot­dag van de trans­fer­win­dow zo’n 25 mil­joen eu­ro uit aan Je­sé Ro­dri­gu­ez. De 23-ja­ri­ge aan­val­ler kwam over van Re­al Ma­drid, maar heeft voor­als­nog niet we­ten te im­po­ne­ren bij Pa­ris SaintGer­main. Slechts één ba­sis­plaats en nog geen doel­punt zijn geen cij­fers om over naar huis te schrij­ven. Trai­ner Unai Emery vraagt om ge­duld. Emery re­kent er­op dat de pe­ri­o­de van Je­sé in Pa­rijs een suc­ces wordt. Voor­lo­pig krijgt Ed­in­son Ca­vani de voor­keur in de punt van de aan­val. “Hij werkt hard, maar hij heeft nog al­tijd geen huis ge­von­den. Hij moet zich aan­pas­sen en dat heeft sim­pel­weg wat tijd no­dig”, zegt Emery in ge­sprek met Ca­de­na Co­pe. Je­sé kwam dit sei­zoen pas drie keer in ac­tie voor PSG in de Li­gue 1. Toen hij on­langs vroeg­tij­dig naar de kant werd ge­haald, was de Span­jaard zicht­baar boos. “In zijn re­ac­tie zat een stuk­je frus­tra­tie, dat is nor­maal”, al­dus Emery. (VZ)

An­drés Inie­sta is vol­gens César Luis Me­not­ti de bes­te voet­bal­ler ter we­reld. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.