II­nie­sta is de bes­te voet­bal­ler ter we­reld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Niet Cris­ti­a­no Ro­nal­do of Li­o­nel Mes­si, maar An­drés Inie­sta is vol­gens César Luis Me­not­ti de bes­te voet­bal­ler ter we­reld. Vol­gens de oud-trai­ner van Bar­cel­o­na krijgt Inie­sta niet de waar­de­ring die hij ver­dient. Hij vindt het on­be­grij­pe­lijk dat de aan­val­len­de mid­den­vel­der van de Ca­ta­la­nen nog nooit de Bal­lon d’Or heeft ge­won­nen.

Me­not­ti was van 1983 tot 1984 trai­ner van Bar­cel­o­na en won drie prij­zen met de club. “Er zijn spe­lers van wie we nooit zeg­gen hoe goed ze zijn. Over een aan­tal spe­lers wordt dat wél ge­zegd, maar de bes­te spe­ler ter we­reld is Inie­sta”, al­dus de 77-ja­ri­ge Me­not­ti te­gen FOX Sports. “Hij heeft een goe­de drib­bel, staat aan de ba­sis van ve­le doel­pun­ten, heeft een ge­wel­dig loop­ver­mo­gen en be­schikt over nog veel meer kwa­li­tei­ten, en nóg heeft hij de Bal­lon d’Or niet ge­won­nen.” De oud-bonds­coach van Ar­gen­ti­nië vindt het on­te­recht dat de Bal­lon d’Or nog nooit naar Inie­sta is ge­gaan. “Mis­schien komt het door­dat hij mar­ke­ting­tech­nisch ge­zien niet in­te­res­sant is of om­dat hij niet veel in de me­dia ver­schijnt, ik weet het niet. Maar men re­a­li­seert zich niet hoe goed hij is. Mes­si zou niet de­zelf­de spe­ler zijn als hij voor Re­al Ma­drid had ge­speeld. Hij de­bu­teer­de met spe­lers als Inie­sta, Xa­vi en Ro­nal­din­ho om zich heen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.