Qa­tar richt ten­ten­kamp in tij­dens WK 2022

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Qa­tar richt voor de voet­bal­fans die naar het WK van 2022 ko­men een kamp met be­doe­ïen­en­ten­ten in. Er is plek voor twee­dui­zend toe­schou­wers in het kamp dicht bij de grens met Sau­di-Ara­bië. In het olie­staat­je zijn on­vol­doen­de ho­tel­ka­mers en ap­par­te­men­ten be­schik­baar om al­le fans op te van­gen.

“We wil­len on­ze bui­ten­land­se gas­ten op een ge­heel nieu­we ma­nier la­ten ge­nie­ten van Qa­tar en het voet­bal in dit land”, al­dus woord­voer­der Ab­dula­ziz al-Maw­la­wi van het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té gis­te­ren. “Er zul­len op­ties zijn voor al­ler­lei ver­schil­len­de bud­get­ten.”

Qa­tar ver­wacht tij­dens de WK-eind­ron­de in 2022 on­ge­veer 500.000 toe­schou­wers. De mees­ten kun­nen te­recht in ho­tels en ap­par­te­men­ten, maar de or­ga­ni­sa­tie heeft al la­ten we­ten dat er niet ge­noeg zijn. Crui­se­sche­pen zul­len ook fans on­der­dak bie­den en de in­wo­ners van Qa­tar mo­gen ook het po­pu­lai­re Airbnb aan­bie­den. Het kamp met woes­tijn­ten­ten is een ex­tra aan­vul­ling. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.