Li­ver­pool is een ti­tel­kan­di­daat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gé­rard Houl­lier denkt dat Li­ver­pool dit sei­zoen sterk ge­noeg is om een se­ri­eu­ze gooi te doen naar het kam­pi­oen­schap in de Pre­mier Le­a­gue. De oud-trai­ner, die Li­ver­pool tus­sen 1998 en 2004 on­der zijn hoe­de had, zegt groot fan te zijn van Jür­gen Klopp. “Ze spe­len aan­trek­ke­lijk en ook ef­fi­ci­ënt voet­bal”, zei Houil­lier gis­te­ren bij Soc­cer­ex in Man­ches­ter. “Je kan aan het aan­tal doel­pun­ten dat ze ma­ken zien dat ze een nieu­we fi­lo­so­fie heb­ben. Ze heb­ben een goe­de trai­ner. Het bes­te moet nog ko­men. Ze zijn ze­ker goed ge­noeg om de ti­tel te win­nen.”

Li­ver­pool is het sei­zoen van start ge­gaan met der­tien pun­ten uit zes wed­strij­den. Er werd al ge­won­nen van Chel­sea en Ar­sen­al, ter­wijl een punt werd ge­pakt te­gen het nog on­ge­sla­gen Tot­ten­ham Hot­spur op Whi­te Hart La­ne. Het gat met kop­lo­per Man­ches­ter Ci­ty is vijf pun­ten. Zon­dag­mid­dag staat het du­el met Swan­sea Ci­ty op het pro­gram­ma. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.