La­te ze­ge Spurs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vin­cent Jans­sen heeft gis­te­ren niet zijn stem­pel kun­nen druk­ken op het spel van Tot­ten­ham Hot­spur. Vlak na­dat de 22-ja­ri­ge Os­se­naaar was ge­wis­seld, maak­te Heung-Min Son de eni­ge goal van het du­el: 1-0. Daar­door won Spurs als­nog de uit­wed­strijd te­gen CSKA Mos­kou in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Het stond na­me­lijk tot twin­tig mi­nu­ten voor tijd 0-0. Het leek er­op dat Tot­ten­ham op­nieuw pun­ten zou ver­spe­len in het mil­joe­nen­bal, na­dat de eer­ste wed­strijd (thuis te­gen AS Mo­na­co, red.) al was ver­lo­ren. Dat bleef de ploeg dus be­spaard. Jans­sen kon, zo­als ge­zegd, zijn stem­pel niet op het spel druk­ken. De Ne­der­lan­der kwam nau­we­lijks in het spel­beeld voor, hij stond veel bui­ten­spel, en kwam niet tot gro­te kan­sen. De spits ging met gro­te te­gen­zin van het veld af. Dat viel te be­grij­pen, om­dat Jans­sen dit sei­zoen pas één of­fi­ci­ë­le goal heeft ge­maakt. In groep E staan al­le ploe­gen na twee wed­strij­den nog dicht op el­kaar. Mo­na­co is voor­lo­pig kop­lo­per. De Fran­sen pak­ten gis­te­ren op het al­ler­laat­ste mo­ment nog een punt te­gen Bay­er Le­ver­ku­sen. Ka­mil Glik scoor­de diep in bles­su­re­tijd. Dit na­dat Ja­vier Her­nan­dez de Duit­sers diep in de twee­de helft op voor­sprong had ge­zet. (De Te­le­graaf)

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen CSKA Mos­kou en Tot­ten­ham Hot­spur. (Fo­to: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.