Ont­span moet win­nen van All Stars

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Ont­span moet mor­gen win­nen van All Stars als het nog in de ra­ce wil blij­ven voor een plaats in de fi­na­le­ron­de van de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Ont­span staat mo­men­teel op de vijf­de plaats met 22 pun­ten uit ze­ven­tien wed­strij­den, ter­wijl All Stars de lijst­aan­voer­der is met 43 pun­ten. De teams in de top vier, na de al­ge­me­ne ron­de, plaat­sen zich voor de fi­na­le­ron­de. Mo­men­teel staat FCB op de vier­de plaats met der­tig pun­ten uit acht­tien du­els. Ont­span heeft een ach­ter­stand van acht pun­ten en bij een winst mor­gen op de kop­lo­per zal de­ze te­rug­ge­bracht wor­den naar vijf pun­ten. Ont­span heeft de laat­ste twee com­pe­ti­tie­wed­strij­den ver­lo­ren en moet mor­gen uit een an­der vaat­je tap­pen als het wil win­nen van All Stars, dat maar twee keer ver­loor en een keer ge­lijk­speel­de. Ont­span heeft al ne­gen keer het on­der­spit moe­ten del­ven; het speel­de een keer ge­lijk en won ze­ven keer. De eer­ste con­fron­ta­tie tus­sen de­ze twee werd ge­won­nen door All Stars met 6-4 en in de twee­de wed­strijd werd Ont­span ver­ne­derd met 8-2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.