Fi­go ver­ont­schul­digt zich bij Tot­ti

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Luís Fi­go ver­o­ver­de zes­tien jaar ge­le­den de Bal­lon d’Or. De Por­tu­gees werd be­loond met de hoog­ste in­di­vi­du­e­le on­der­schei­ding na­dat hij het sei­zoen er­voor LaLi­ga had ge­won­nen met Bar­cel­o­na en klop­te Zi­né­di­ne Zi­da­ne en An­driy Shev­chen­ko in de ver­kie­zing. Te­rug­blik­kend op dat bij­zon­de­re jaar zegt Fi­go nu dat Fran­ce­s­co Tot­ti de prijs ei­gen­lijk meer had ver­diend dan hij. Tot­ti was gis­te­ren ja­rig en vier­de zijn veer­tig­ste ver­jaar­dag. De Ita­li­aan­se deed bo­ven­in de Se­rie A mee met AS Ro­ma en speel­de des­tijds zeer sterk, maar ein­dig­de in de Bal­lon d’Or-ver­kie­zing slechts als ge­deeld veer­tien­de. In een fe­li­ci­ta­tie voor Tot­ti’s ver­jaar­dag zegt Fi­go nu dat dat ei­gen­lijk niet klop­te. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.