Dort­mund en Re­al spe­len ge­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Borus­sia Dort­mund en Re­al Ma­drid maak­ten in hun twee­de groeps­du­el in Pou­le F pro­mo­tie voor het voet­bal. De Duit­sers wa­ren gro­te de­len van het Cham­pi­ons Le­a­gue­tref­fen in het Sig­nal Iduna Park be­ter, maar moch­ten uit­ein­de­lijk blij zijn met een ge­lijk­spel: 2-2.

In de be­gin­fa­se golf­de de ene na de an­de­re aan­vals­golf af op het doel van Re­al-doel­man Key­lor Na­vas. Maar het wa­ren de gas­ten uit Ma­drid die de lei­ding na­men. Cris­ti­a­no Ro­nal­do kreeg de bal iet­wat for­tuin­lijk in be­zit. Zijn af­wer­king was voor­tref­fe­lijk. Ro­nal­do had ove­ri­gens eer­der in het du­el al een pe­nal­ty te­gen kun­nen krij­gen, maar ar­bi­ter Mark Clat­ten­burg wei­ger­de te flui­ten toen de 31-ja­ri­ge Por­tu­gees hands maak­te. Vlak voor rust kwam de thuis­ploeg toch nog langs­zij. De Ga­bo­ne­se aan­val­ler Pier­re-Eme­rick Au­bameyang pro­fi­teer­de van zwak kee­pers­werk van Key­loy Na­vas. De Cos­ta­ri­caan­se doel­man, in 2014 nog ge­wel­dig op dreef te­gen Oran­je in de kwart­fi­na­les van het WK, re­a­geer­de ui­terst zwak op een vrije trap van Rap­hael Gu­er­rei­ro.

In de twee­de helft bleef het tem­po moor­dend hoog, en scoor­den bei­de ploe­gen nog één keer. Rap­hael Va­ra­ne zag spits Ka­rim Ben­ze­ma met een schot de lat ra­ken. In de re­bound tik­te Va­ra­ne bin­nen. Re­al leek met een ze­ge Duits­land te ver­la­ten, maar had bui­ten het lin­ker­been van in­val­ler And­re Sch­ür­r­le ge­re­kend. Met een ge­wel­di­ge knal gaf hij het du­el het be­sluit dat de­ze voet­bal­clash ver­dien­de. Bei­de ploe­gen ko­men op vier pun­ten in de groep.

(De Te­le­graaf)

Da­niel Car­va­jal van Re­al Ma­drid en Gon­za­lo Cas­tro van Borus­sia Dort­mund strij­den om de bal. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.