Gro­te uit­ze­ge Ju­ven­tus in CL

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­ven­tus heeft zich gis­te­ren her­steld van de wat te­leur­stel­len­de start in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Waar de ploeg van trai­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri twee we­ken te­rug veel kan­sen on­be­nut liet te­gen Se­vil­la (0-0), von­den de Ita­li­a­nen gis­te­ren bij Di­na­mo Zagreb wel het doel.

Ju­ven­tus won de uit­wed­strijd te­gen de Kro­a­ten met 4-0 en gaat nu ge­deeld aan kop in groep H. De kam­pi­oen van de Se­rie A heeft nu net als Se­vil­la, dat Olym­pi­que Ly­on in Span­je met 1-0 ver­sloeg, vier pun­ten. Bij rust had Ju­ven­tus al af­stand ge­no­men van Zagreb, dat van­daag ver­moe­de­lijk Ivay­lo Pe­tev (de hui­di­ge bonds­coach van Bul­ga­rije) pre­sen­teert als nieu­we coach. Mi­ra­lem Pja­niç (24e mi­nuut) en Gon­za­lo Hi­gu­aín (31e mi­nuut) zorg­den voor een vei­li­ge mar­ge. Pau­lo Dy­bala en kee­per Adri­an Eáem­per (die de bal in ei­gen doel sloeg na een vrije trap) scoor­den in de twee­de helft ook nog voor Ju­ven­tus, dat in 2015 de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue van Bar­cel­o­na ver­loor. Ove­ri­ge uit­sla­gen: AS Mo­na­co (Fra)-Bay­er Le­ver­ku­sen (Dui): 1-1, Spor­ting Por­tu­gal (Por)Le­gia War­schau (Pol): 2-0, FC Kopen­ha­gen (Den)-Club Brug­ge (Bel): 4-0 en Se­vil­la (Spa)-Olym­pi­que Ly­on (Fra): 1-0. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.