At­leet Kim­mons twee jaar ge­schorst

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - De Ame­ri­kaan­se at­leet Trell Kim­mons is we­gens do­ping voor twee jaar ge­schorst. Hij test­te op 12 maart po­si­tief tij­dens de Ame­ri­kaan­se in­door­kam­pi­oen­schap­pen in Port­land. Kim­mons is ak­koord ge­gaan met zijn straf, die op 14 april 2016 is in­ge­gaan. De 31-ja­ri­ge sprin­ter was op de Olym­pi­sche Spe­len van 2012 in Lon­den lid van het Ame­ri­kaan­se es­ta­fet­te­team, dat op de 4x100 me­ter zil­ver ver­o­ver­de ach­ter Ja­mai­ca. Dat ere­me­taal moest de Ame­ri­kaan­se ploeg in 2015 ech­ter in­le­ve­ren, om­dat Ty­son Gay in 2013 werd be­trapt op het ge­bruik van ana­bo­le ste­ro­ï­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.