Ex­port­ver­wach­tin­gen Duit­se pro­du­cen­ten sterk toe­ge­no­men

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BERLIJN - De Duit­se pro­du­cen­ten heb­ben hun ver­wach­tin­gen ten aan­zien van de ex­port voor de ko­men­de drie maan­den de­ze maand sterk op­waarts bij­ge­steld. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van on­der­zoeks­bu­reau Ifo. De ba­lans kwam uit op 8,6 te­gen 4,8 in au­gus­tus en 4,9 de maand er­voor. De sco­re van 8,6 is de hoog­ste sinds de­cem­ber 2015, toen de­ze uit­kwam op 11,1.

Vol­gens de on­der­zoe­kers van Ifo steeg de ver­wach­ting in bij­na al­le in­du­strie­sec­to­ren en lijkt het ne­ga­tie­ve Brexi­t­ef­fect op de ver­wach­tin­gen bij Duit­se ex­por­teurs ver­dwe­nen. Met na­me au­to­fa­bri­kan­ten en pro­du­cen­ten van elek­tri­sche ap­pa­ra­tuur heb­ben veel hoop op or­ders uit het bui­ten­land. Che­mie­pro­du­cen­ten daar­en­te­gen ver­wach­ten dat hun ex­port zal stag­ne­ren.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.