Com­merz­bank wil 9.000 ba­nen schrap­pen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

FRANKFÜRT Com­merz­bank wil 9.000 ba­nen schrap­pen. Dit meld­de Han­dels­blatt gis­te­ren.

Naast het schrap­pen van ba­nen is de bank voor­ne­mens het di­vi­dend te schrap­pen, wist de Duit­se krant ver­der te mel­den. De her­struc­tu­re­ring zal de bank ech­ter veel geld kos­ten, al­dus Han­dels­blatt. Com­merz­bank sloot maan­dag op 6,05 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: hqd­hz.

fiREWALL-GATEWAY.COM)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.