Geld­hoe­veel­heid eu­ro­zo­ne stijgt har­der

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUSSEL - De geld­hoe­veel­heid in de eu­ro­zo­ne is in au­gus­tus har­der ge­ste­gen dan een maand eer­der. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank. In au­gus­tus steeg de maat­schap­pe­lij­ke geld­hoe­veel­heid, af­ge­kort M3, met 5,1 pro­cent. In ju­li steeg de geld­hoe­veel­heid met 4,9 pro­cent, wat een lich­te op­waart­se bij­stel­ling be­te­ken­de van een eer­der ge­mel­de stij­ging van 4,8 pro­cent. Ver­der steeg de kre­diet­ver­strek­king aan be­drij­ven met 1,9 pro­cent in au­gus­tus, waar­bij de stij­ging iden­tiek was aan die in ju­li. De kre­diet­ver­strek­king aan huis­hou­dens steeg met 1,8 pro­cent en ook dit was ge­lijk aan de stij­ging in ju­li.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.