Mi­ni Club­man als JCW-ver­sie ge­pre­sen­teerd

Times of Suriname - - AUTO -

Bij de in­tro­duc­tie van een nieuw mo­del van Mi­ni kan men de klok er­op ge­lijk­zet­ten dat er een jaar la­ter een Jo­hn Coo­per Works-ver­sie op de büh­ne klimt. Van­daag is het de Club­man die als JCW is ge­pre­sen­teerd.

Mi­ni hangt de be­ken­de 231 pk ster­ke 2,0-li­ter tur­bom­o­tor in het mo­tor­ruim van de Club­man Jo­hn Coo­per Works. Net als in de mo­men­teel ver­krijg­ba­re JCW’s is de vier­ci­lin­der goed voor 231 pk en 350 Nm kop­pel. Het is ech­ter de eer­ste keer dat de­ze re­la­tief nieu­we tur­bom­o­tor wordt ge­kop­peld aan Mi­ni’s nieu­we All4-vier­wiel­aan­drij­ving. Scha­ke­len gaat mid­dels een hand­ge­scha­kel­de zes­bak, al staat een acht­traps Step­tro­nic­trans­mis­sie met scha­kel­flip­pers ook op de be­stel­lijst.

Een ge­mid­deld ver­bruik van 7,4 l/100 km moet met de hand­ge­scha­kel­de ver­sie haal­baar zijn. Met au­to­maat ligt het ver­bruik op 6,8 l/100 km. In 6,3 se­con­den sprint de Club Jo­hn Coo­per Works naar een snel­heid van 100 km/h. Ui­ter­aard krijgt de Club­man als Jo­hn Coo­per Works de be­ken­de JCW-aan­kle­ding. Brem­bo-rem­men, sport­stoe­len, een sport­uit­laat, 18-inch wie­len (19-inch is op­ti­o­neel), een spoi­ler­pak­ket en di­ver­se spe­ci­a­le bad­ges zijn al­le­maal aan­we­zig op het JCW-feest. Van­af 21 sep­tem­ber is de nieu­we Club­man Jo­hn Coo­per Works te be­stel­len.

(NU.nl/fo­to: Au­to­week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.