Pro­ton Per­so­na ont­huld

Times of Suriname - - AUTO -

Gro­te pri­meurs voor de Au­to­sa­lon van Pa­rijs blij­ven nog even uit, maar het Ma­lei­si­sche Pro­ton door­breekt de stil­te voor de storm. In het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk is Pro­ton wel ac­tief. Het Ma­lei­si­sche merk biedt daar on­der an­de­re de Gen2 aan, een au­to die el­ders in de we­reld Per­so­na heet. Me­dio au­gus­tus liet het merk een tea­ser zien van een com­pleet nieu­we ge­ne­ra­tie en van­daag komt daar de­fi­ni­tief beeld bij. De nieu­we, der­de ge­ne­ra­tie Per­so­na staat op een ver­leng­de ver­sie van het plat­form van de Iriz, een in 2014 ge­pre­sen­teer­de hatch­back. Het is die au­to waar de Per­so­na zijn 107 pk en 150 Nm ster­ke 1,6-li­ter me­ten­de vier­ci­lin­der van leent. De au­to meet 4,39 me­ter in de leng­te, is 1,72 me­ter breed en 1,55 me­ter hoog. Par­keersen­so­ren aan zo­wel voor- als ach­ter­zij­de, Emer­g­en­cy Bra­king, Hill-Hold-As­sist, key­less en­try, een in­fo­tain­ment­sys­teem dat op An­droid draait en na­vi­ga­tie zijn al­le­maal stan­daard.

(NU.nl/fo­to:Au­to­week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.