Jon­gen zwerft nacht rond in hand­boei­en

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een jon­gen van acht­tien is met hand­boei­en om zijn ar­men door zijn va­der af­ge­le­verd op het po­li­tie­bu­reau in Re­nes­se. De jon­gen was door de po­li­tie in de boei­en ge­sla­gen, maar slaag­de er­in om te ont­ko­men. De jon­gen zwierf de he­le nacht rond in Re­nes­se en meld­de zich daar­na bij zijn va­der. Die bracht hem naar het bu­reau. Op het bu­reau werd hij van zijn hand­boei­en ont­daan en na ver­hoor naar huis ge­stuurd. De jon­ge Zeeuw was aan­ge­hou­den na het over- tre­den van een ge­bieds­ver­bod. Waar­om hij een ge­bieds­ver- bod had, is niet dui­de­lijk.(RTL NIEUWS.NL/rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.