Ne­pagent schrijft val­se boe­tes uit

Times of Suriname - - PANORAMA -

Po­li­tie in de Ne­der­land­se stad Den Haag waar­schuwt voor een ne­pagent die val­se be­keu­rin­gen uit­schrijft. Ze­ker twee au­to­mo­bi­lis­ten in Over­bosch von­den een boe­te on­der hun rui­ten­wis­ser, on­der meer voor fout­par­ke­ren (73 eu­ro), met het po­li­tie­lo­go er­op. ‘Ga hier niet op in’, al­dus de po­li­tie op Twit­ter. Op Twit­ter deel­de de wijk­agent een fo­to met daar­op een van nep­be­keu­rin­gen die in de Gerard Reijn­straat was uit­ge­deeld. Het pro­ces-ver­baal lijkt al­ler­minst op een ech­te be­keu­ring door­dat on­der an­de­re ge­ge­vens als het ver­ba­li­sant­num­mer, een uit­ge­brei­de voer­tui­gom­schrij­ving en het tijd­stip van de over­tre­ding mis­sen. Daar­naast is de met de hand in­ge­vul­de be­keu­ring on­der de rui­ten­wis­ser niet op door­druk­pa­pier - de fout-par­keer­der krijgt dus een ori­gi­ne­le ver­sie. Een laat­ste ken­merk is dat de ‘agent’ zijn naam op de be­keu­ring heeft ge­schre­ven. Hij zou ‘be­li­ke’ he­ten. (HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.