Ka­te (26) en Lu­ke (19) ‘jong­ste pi­lo­ten­duo ooit’

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het is al vrij uniek om een vrouw als pi­loot te heb­ben, maar Ka­te McWi­li­ams is wel heel bij­zon­der. Ze is de jong­ste vrou­we­lij­ke pi­loot, meldt haar lucht­vaart­maat­schap­pij easyJet. Af­ge­lo­pen week had McWil­li­ams ‘dienst’ met co-pi­loot Lu­ke Els­worth, die slechts 19 jaar oud is. Sa­men po­se­ren ze op de fo­to in de cock­pit vlak voor hun vlucht van Lon­den naar Mal­ta. McWil­li­ams vindt dat ze een pri­ma pi­loot is en dat leef­tijd niet be­lang­rijk is. Soms vra­gen men­sen haar er wel naar, maar ze re­a­ge­ren meest­al po­si­tief, zegt ze. De jon­ge pi­loot was al ge­ïn­te­res­seerd in vlieg­tui­gen toen ze vier jaar was en naar een vlieg­show was ge­weest. Ze be­gon met haar op­lei­ding toen ze 13 jaar was en al de no­di­ge vlie­g­er­va­ring had op­ge­daan. Vijf jaar ge­le­den werd ze eer­ste of­fi­cier bij easyJet en nu is ze ge­zag­voer­der. McWil­li­ams roept meer vrou­wen op om pi­loot te wor­den. “Ik had ooit nooit ge­dacht dat het kon, maar hier zit ik.”

(RTL NIEUWS/rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.