Moord­ver­dach­te ge­ar­res­teerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben dins­dag­avond rond 23.00 uur de 29-ja­ri­ge Zhang Qing­hua ge­ar­res­teerd. De man wordt ver­dacht van de moord op de 44-ja­ri­ge Ye Xiang Xiang, ei­ge­na­res­se van een au­to-on­der­de­le­nen ban­den­zaak aan de Coe­se­wij­ne­straat.

De le­den van RBT-Paramaribo kre­gen in­for­ma­tie over de ver­dach­te en werk­ten die uit. Ze wis­ten de man op te spo­ren en aan te hou­den voor een su­per­markt aan de Mar­tin Lu­ther King­weg. Bij hem werd een hoe­veel­heid geld in SRD en USD aan­ge­trof­fen. Na zijn aan­hou­ding werd hij over­ge­bracht naar zijn ap­par­te­ment aan de Weg naar Ma­re­trai­te, waar ook een hoe­veel­heid geld in USD in be­slag is ge­no­men.

Vol­gens Zhang Qing­hua is hij uit Chi­na ge­haald om in Su­ri­na­me te wer­ken. Hij werk­te in de zaak, maar werd ver­moe­de­lijk maan­den niet uit­be­taald. Hij zou meer­de­re ma­len naar zijn geld heb­ben ge­vraagd, maar kreeg dit niet. Hij noemt zich een slacht­of­fer om­dat hij zon­der be­ta­ling werk­te. Ui­t­ein­de­lijk werd hij ont­sla­gen. De ver­dach­te ver­klaart dat hij zon­dag naar het pand van het slacht­of­fer is ge­weest om weer naar zijn geld te vra­gen. Toen hij het niet kreeg, kap­te hij de vrouw dood. Het ver­moe­den be­staat dat hij het geld dat bij hem is aan­ge­trof­fen, uit het pand van het slacht­of­fer heeft weg­ge­no­men. Het on­der­zoek moet dat nog uit­wij­zen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.