Twee dob­be­laars aan­ge­hou­den voor be­ro­ving

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft de­ze week in het dis­trict Wa­ni­ca een man en een vrouw in de kraag ge­vat voor het be­ro­ven van een an­der. Ze zou­den naar een lo­ca­tie zijn ge­gaan om te dob­be­len. Daar had­den ze geld in­ge­zet voor een dob­bel­spel, maar ver­lo­ren al­les. Het la­te­re slacht­of­fer won het spel. De ver­dach­ten wa­ren het er niet mee eens dat zij al hun geld kwijt wa­ren. Ze na­men te­gen de wil van de be­na­deel­de het geld uit zijn broek­zak en ver­lie­ten de plaats. De be­na­deel­de stap­te naar de po­li­tie om aan­gif­te te doen. Vol­gens hem is SRD 2000 van hem buit­ge­maakt. Hij kent de da­ders en gaf hun woon­adres­sen door. De po­li­tie be­gon met­een met het on­der­zoek en wist bei­de ver­dach­ten op een adres aan te hou­den. Ze zijn na af­stem­ming niet het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Bei­de ver­dach­ten be­ken­nen schul­dig te zijn, maar vol­gens hen is het ge­sto­len be­drag veel la­ger dan SRD 2000. Er is wel een hoe­veel­heid geld bij hen aan­ge­trof­fen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.