Schot ge­lost op au­to

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ie­mand heeft dins­dag­avond op de hoek van de Hof- en Hoog­estraat uit een wit ge­lak­te wa­gen een schot ge­lost op een zwar­te au­to. De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie be­ves­tigt dit. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. De be­na­deel­de heeft na de be­schie­ting de po­li­tie in­ge­scha­keld die ook ter plek­ke ging. Hij heeft ver­vol­gens aan­gif­te ge­daan. Ter plaat­se heeft de po­li­tie een huls aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Er was een ko­gel­in­slag waar te ne­men aan de mo­tor­kap van de wa­gen van de aan­ge­ver. De po­li­tie is be­zig de schut­ter op te spo­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.