Il­le­ga­le si­ga­ret­ten door ECD in be­slag ge­no­men

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij con­tro­le op de na­le­ving op de Wet Eco­no­mi­sche De­lic­ten, heeft de Eco­no­mi­sche Con­tro­le Dienst (ECD) in en­ke­le win­kels in Moen­go in het dis­trict Ma­ro­wij­ne, be­slag ge­legd op goe­de­ren waar­on­der il­le­ga­le si­ga­ret­ten van de mer­ken Tra­di­ti­on & Ca­pi­tal. De­ze ta­bak­s­oor­ten mo­gen con­form de ver­gun­nin­gen van de­ze win­ke­liers en de han­dels­wet niet ten ver­koop aan­ge­bo­den wor­den.

Bij de­ze ac­tie, die ge­voerd werd door ECD’ers van Moen­go die on­der­steund zijn door col­le­ga’s uit Paramaribo, is een aan­zien­ba­re hoe­veel­heid van de­ze ver­bo­den ta­bak­s­oor­ten ont­dekt. Ook zijn er ver­val­len pro­duc­ten uit de schap­pen ge­haald die ter plek­ke in het bij­zijn van de­ze wets­die­na­ren door de win­ke­liers zijn ver­nie­tigd.

Ook is op­ge­merkt dat de pro­duc­ten niet van een prijs wor­den voor­zien. De amb­te­na­ren heb­ben de win­ke­liers aan­ge­maand ter­stond ver­staan­ba­re prijs­aan­dui­din­gen aan te bren­gen. Over­tre­ders die mo­ge­lijk een boe­te ris­ke­ren, moe­ten zich aan­mel­den bij het hoofd van de ECD.

Het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie at­ten­deert de con­su­ment er­op na te gaan welk pro­duct hij of zij koopt. Ook is be­lang­rijk dat op elk goed een eti­ket dient te staan met daar­op de juis­te pro­duc­tie­da­tum, ver­val­da­tum, de pro­du­cent en diens ge­ge­vens, in­gre­di­ën­ten en een ver­staan­ba­re prijs­aan­dui­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.