First la­dy over­han­digt school­pak­ket­ten in Grankreek

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA - First la­dy, me­vrouw Ingrid Bou­ter­seWal­dring heeft gis­ter­mor­gen 70 kin­de­ren van het in­heem­sen­dorp Grankreek in het dis­trict Sa­ram­ac­ca blij ge­maakt met een school­pak­ket. Ook de klein­tjes heb­ben een ca­deau­tje in ont­vangst mo­gen ne­men. Dit is een pro­ject van het Ka­bi­net van de First la­dy met me­de­wer­king van de Chi­ne­se am­bas­sa­de. Am­bas­sa­deur Zhang Jin Xi­on van Chi­na in Su­ri­na­me, die bij de­ze aan­ge­le­gen­heid ook aan­we­zig was, zei dat zijn am­bas­sa­de elk jaar lief­da­dig­heids­pro­jec­ten on­der­steunt. “Zijn am­bas­sa­de geeft hoopt en het Ka­bi­net van de First la­dy de no­di­ge lief­de”, al­dus de am­bas­sa­deur. De first la­dy zei dat haar ka­bi­net met de ve­le do­na­ties die het krijgt, so­ci­a­le pro­jec­ten uit­voert in de ver­schil­len­de dis­tric­ten. Ze be­dank­te de Chi­ne­se am­bas­sa­deur voor zijn me­de­wer­king aan dit pro­ject. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay van Sa­ram­ac­ca, de bas­ja’s en ka­pi­tein van het dorp Grankreek be­dank­ten de first la­dy en de Chi­ne­se am­bas­sa­de voor de­ze ges­te. Zij spre­ken de hoop uit dat er meer­de­re pro­jec­ten zo­als de­ze in het dis­trict uit­ge­voerd zul­len wor­den. Ver­der gaf de dc aan dat dit niet de eer­ste keer is dat de first la­dy Sa­ram­ac­ca heeft aan­ge­daan. Zij heeft een aan­tal so­ci­a­le pro­jec­ten ge­re­a­li­seerd in het dis­trict. De ou­ders zijn heel blij met de school­pak­ket­ten, om­dat zij dan geen uit­ga­ven hoe­ven te doen voor school­spul­len. Het is kos­ten­be­spa­rend voor de­ze ou­ders. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.