Meis­je ge­wond na aan­rij­ding door tram in Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - Een meis­je is gis­te­ren aan­ge­re­den door een tram op de Piet Hein­ka­de. Ze stak over toen ze ge­schept werd door het voer­tuig. Het is niet be­kend hoe het met haar gaat. Het on­ge­val ge­beur­de ter hoog­te van de hal­te Kat­ten­bur­ger­straat. Het slacht­of­fer is over­ge­bracht naar het zie­ken­huis. Vol­gens ge­tui­gen was ze moei­lijk aan­spreek­baar. De po­li­tie laat we­ten on­der­zoek te doen naar de oor­zaak van het on­ge­val. “In dit soort ge­val­len wordt de be­stuur­der vaak for­meel aan­ge­hou­den om hem uit te ho­ren. Dat klinkt heel ern­stig, maar ten­zij hij bij­voor­beeld al­co­hol ge­dron­ken heeft, wordt hij ook weer heen­ge­zon­den’’, zegt een woord­voer­der van de po­li­tie. Voor­lo­pig rij­den er geen trams naar het Cen­traal Sta­ti­on. Pas­sa­giers van de tram re­a­geer­den ge­schokt, ver­telt een ge­tui­ge aan AT5. “Hui­len­de men­sen, jon­ge kin­de­ren in de tram die zei­den naar huis te wil­len. Het was vre­se­lijk.’’ (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.