Ka­mer wil geen kans­ar­me An­til­li­a­nen we­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - De Twee­de Ka­mer wil geen kans­ar­me An­til­li­a­nen we­ren. Een meer­der­heid voelt niets voor het plan van re­ge­rings­par­tij VVD om spe­ci­a­le ves­ti­gings­ei­sen in te voe­ren voor per­so­nen uit Cu­ra­çao, Aru­ba en SintMaar­ten. Dat bleek gis­te­ren tij­dens een de­bat in de Twee­de Ka­mer.

Co­a­li­tie­part­ner PvdA be­stem­pel­de het plan van VVDKa­mer­lid An­dré Bos­man als dis­cri­mi­ne­rend. Het zou een on­ge­recht­vaar­digd on­der­scheid ma­ken tus­sen An­til­li­aan­se en Eu­ro­pe­se Ne­der­lan­ders. Ook an­de­re te­gen­stan­ders vre­zen het ont­staan van twee­de­rangs­bur­gers.

Bos­man pro­beert al ja­ren zijn plan door de Ka­mer te lood­sen. Met zijn zo­ge­noem­de Bos­man­wet wil de VVD’er voor­ko­men dat An­til­li­a­nen in de cri­mi­na­li­teit of bij­stand be­lan­den. Hij wil on­der meer dat ze aan­to­nen dat ze kans ma­ken op de ar­beids­markt en be­schik­ken over ei­gen ver­mo­gen.

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.