Zig­g­ler zet car­ri­è­re op het spel

Times of Suriname - - SPORT -

WWE - Dolph Zig­g­ler heeft zijn car­ri­è­re op het spel ge­zet, voor nog een ge­vecht te­gen The Miz voor het In­ter­con­ti­nen­tal Cham­pi­ons­hip. The Miz is ak­koord ge­gaan met de wed­strijd en WWE heeft ook al be­ves­tigd. De wed­strijd zal plaats­vin­den tij­dens No Mer­cy.

The Miz was te­rug in zijn woon­plaats Cle­ve­land en was in de stem­ming om een kam­pi­oen­schaps­feest te vie­ren tij­dens SmackDown Li­ve. Hij gaf aan hoe hij zijn car­ri­è­re is be­gon­nen en dat hij veel heeft be­reikt. Hij vindt dat men­sen langs de straat moe­ten staan om hem te eren, in plaats van de ‘ver­ra­der’ Le Bron Ja­mes. Hij in­tro­du­ceer­de ook zijn ou­ders.

The Miz in­tro­du­ceer­de ook de ou­ders van Zig­g­ler en gaf daar­bij aan dat die een ver­lie­zer van we­reld­klas­se ter we­reld heb­ben ge­bracht. Zig­g­ler ver­scheen hier­na in de ring en gaf aan dat The Miz het recht niet heeft om zo over zijn ou­ders te pra­ten. The Miz zei aan Zig­g­ler dat hij ti­tel op ti­tel wint, maar Zig­g­ler niet. Hij zal Zig­g­ler daar­om geen re­match ge­ven. The Miz ver­liet hier­na de ring.

Zig­g­ler riep hem te­rug en gaf aan dat zijn car­ri­è­re niet is ge­gaan zo­als hij dat ge­wild had. Zig­g­ler zegt dat hij veel van WWE houdt, maar dat WWE niet veel van hem houdt en hij wil daar­aan een ein­de bren­gen. Zig­g­ler wil nog een laat­ste keer te­gen The Miz vech­ten en zet zo zijn car­ri­è­re bij WWE op het spel. The Miz ging ak­koord hier­mee en bij No Mer­cy is het ti­tel te­gen car­ri­è­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.