Ver­rat­ti wil Cham­pi­ons Le­a­gue win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

No­vak Djoko­vic heeft zich af­ge­meld voor het Chi­na Open van vol­gen­de week. De ti­tel­ver­de­di­ger is nog niet her­steld van een el­le­boog­bles­su­re. (Fo­to: Xin­hua) VOET­BAL - Mar­co Ver­rat­ti neemt dit sei­zoen met niets min­der ge­noe­gen dan de eind­ze­ge in de Cham­pi­ons Le­a­gue. In zijn co­lumn voor Goal legt de Ita­li­aan­se mid­den­vel­der uit dat hij met één re­den naar Pa­rijs is ge­ko­men: het win­nen van het mil­jar­den­bal. “Vier jaar ge­le­den ben ik van­uit Pes­ca­ra naar Pa­rijs ge­gaan in de hoop de groot­ste com­pe­ti­tie die er is te win­nen”, al­dus Ver­rat­ti. “Het gaat las­tig wor­den, maar ons doel hier in Pa­rijs is om de Cham­pi­ons Le­a­gue zo snel mo­ge­lijk te win­nen”, al­dus Ver­rat­ti, die in de zo­mer van 2012 voor twaalf mil­joen eu­ro de over­stap maak­te van Pes­ca­ra naar Pa­ris Saint-Ger­main. Zijn bes­te her­in­ne­ring uit de Cham­pi­ons Le­a­gue is vreemd ge­noeg de uit­scha­ke­ling te­gen Bar­cel­o­na in zijn eer­ste jaar. “Carlo An­cel­ot­ti was toen nog on­ze trai­ner. Ik en mijn ploeg­ge­no­ten kon­den trots zijn, want we had­den al­les ge­ge­ven, meer kan je niet doen. Na die wed­strijd re­a­li­seer­de ik me op wat voor een hoog ni­veau ik te­recht was ge­ko­men.”

De slecht­ste her­in­ne­ring van Ver­rat­ti aan de Cham­pi­ons Le­a­gue was de 0-2 ne­der­laag op Stam­ford Brid­ge te­gen Chel­sea in het sei­zoen 201314. “Want thuis had­den we nog met 3-1 ge­won­nen. Drie mi­nu­ten voor tijd kre­gen we een doel­punt te­gen, dat deed pijn. Als ik er nu aan te­rug­denk doet het nog steeds pijn.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.