Djoko­vic haakt ge­bles­seerd af voor Chi­na Open

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - No­vak Djoko­vic heeft zich af­ge­meld voor het Chi­na Open van vol­gen­de week. De ti­tel­ver­de­di­ger is nog niet her­steld van een el­le­boog­bles­su­re. De num­mer één van de we­reld speel­de sinds de ver­lo­ren fi­na­le van het US Open ruim twee we­ken ge­le­den geen wed­strijd meer. De 29-ja­ri­ge Ser­vi­ër zegt op zijn ei­gen web­si­te bij­zon­der te­leur­ge­steld te zijn niet mee te kun­nen doen. “Ik heb het ad­vies ge­kre­gen om niet te spe­len zo­lang mijn toe­stand niet voor­uit­gaat. Ho­pe­lijk kan ik zo snel mo­ge­lijk op de ATP Tour te­rug­ke­ren.”

Djoko­vic heeft een per­fec­te sco­re staan bij het toer­nooi in Be­ij­ing. Hij won al­le 29 par­tij­en die hij daar speel­de. “Het is één van mijn fa­vo­rie­te toer­nooi­en”, al­dus de zes­vou­di­ge win­naar. “Ik houd van de pas­sie van de Chi­ne­se fans en kijk er­naar uit in de toe­komst te­rug te ko­men.”

Het Chi­na Open be­gint op 3 ok­to­ber. Vo­rig jaar klop­te Djoko­vic in de fi­na­le Ra­fael Na­dal. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.