Var­dy zag Ar­sen­al niet zit­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jamie Var­dy wei­ger­de af­ge­lo­pen zo­mer een aan­bod van Ar­sen­al. The Gun­ners had­den al een ak­koord met Lei­ces­ter Ci­ty, maar de aan­val­ler zelf zag de over­stap niet zit­ten. Hij vond de speel­stijl van Ar­sen­al niet bij hem pas­sen en be­dank­te vrien­de­lijk. Var­dy ver­leng­de zijn con­tract bij Lei­ces­ter en ont­ving daar­na een be­richt­je van Clau­dio Ra­ni­e­ri.

Met 24 doel­pun­ten voor Lei­ces­ter Ci­ty, had hij zich in de kij­ker ge­speeld bij ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger. “Met spe­lers als Alexis Sán­chez en Me­sut Özil die de kan­sen cre­ë­ren, dacht Ar­sen­al dat ik daar goed van zou kun­nen pro­fi­te­ren”, schrijft hij in the Sun. “Maar ik dacht ook na over an­de­re tac­ti­sche aspec­ten. Als je de speel­stijl van Ar­sen­al be­kijkt, dan zie je dat het de bal niet zo snel naar vo­ren brengt zo­als Lei­ces­ter dat doet, ter­wijl ik juist graag ach­ter de ver­de­di­ging op­duik. Waar ik me ook zor­gen over maak­te, was dat ik niet de be­lang­rij­ke man zou zijn bij Ar­sen­al.”

Var­dy koos voor een lan­ger ver­blijf in het King Po­wer Sta­di­um. “Spe­lers ko­men en gaan. Ik ben blij met de ma­nier waar­op het is ge­lo­pen”, zegt Var­dy, die een be­richt­je kreeg van Ra­ni­e­ri na­dat hij be­sloot te blij­ven. “’The dream con­ti­nues’, stuur­de hij. Zo voel­de ik het ook”, be­sluit de aan­val­ler. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.