Ro­nal­do zelf­ver­ze­kerd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do is er­van over­tuigd dat Re­al Ma­drid de eer­ste club kan wor­den die de Cham­pi­ons Le­a­gue voor de twee­de keer op rij kan win­nen. Sinds 1992, toen de Eu­ro­pa Cup I ver­an­der­de in Cham­pi­ons Le­a­gue, slaag­de nog geen en­ke­le club er­in de ti­tel met suc­ces te ver­de­di­gen.

Vo­rig sei­zoen was Re­al Ma­drid in de fi­na­le na straf­schop­pen te sterk voor At­lé­ti­co Ma­drid. “Ik denk dat wij de Cham­pi­ons Le­a­gue twee keer op rij kun­nen win­nen. Als je speelt voor Re­al Ma­drid, dan moet je daar­in ge­lo­ven”, al­dus Ro­nal­do in ge­sprek met AS. “We heb­ben een ge­wel­dig team en een uit­ste­ken­de trai­ner. Daar­naast heb­ben wij ook de er­va­ring van vo­rig jaar. We we­ten dat het een zwa­re com­pe­ti­tie is en dat je een beet­je ge­luk no­dig hebt, maar het is een mooie uit­da­ging voor ons en voor de club. Ik heb er ver­trou­wen in dat we de Cham­pi­ons Le­a­gue weer kun­nen win­nen.”

Met vier pun­ten uit de eer­ste twee groeps­wed­strij­den is Re­al Ma­drid dit sei­zoen re­de­lijk uit de start­blok­ken ge­ko­men. Van Spor­ting Por­tu­gal werd op het nip­per­tje met 2-1 ge­won­nen, ter­wijl de ploeg van trai­ner Zi­né­di­ne Zi­da­ne dins­dag­avond twee pun­ten ver­speel­de op be­zoek bij Borus­sia Dort­mund (2-2).

(VZ)

Cris­ti­a­no Ro­nal­do is er­van over­tuigd dat Re­al Ma­drid de eer­ste club kan wor­den die de Cham­pi­ons Le­a­gue voor de twee­de keer op rij kan win­nen. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.