Mour­in­ho neemt geen ri­si­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Waar Zla­tan Ibra­hi­mo­vic twee we­ken ge­le­den te­gen Fey­en­oord nog op de bank be­gon, laat Jo­sé Mour­in­ho hem don­der­dag op Old Traf­ford te­gen Zo­rya Lu­hansk wél aan de af­trap ver­schij­nen. Na de 1-0 ne­der­laag in De Kuip wil Mour­in­ho geen ri­si­co meer ne­men. De drie pun­ten moe­ten in Man­ches­ter blij­ven. Te­gen Fey­en­oord voer­de Mour­in­ho een hoop wij­zi­gin­gen door en kwam Ibra­hi­mo­vic er na een uur spe­len in. “Morgen be­gint hij in de ba­sis. We spe­len twee wed­strij­den en dan heeft hij twee voet­bal­lo­ze we­ken. Hij moet morgen spe­len en daar­na te­gen Sto­ke Ci­ty. Zla­tan is één van de spe­lers die meer dan ge­noeg tijd heeft om te her­stel­len.” Om uit­zicht te hou­den op de knock-out­fa­se van de Eu­ro­pa Le­a­gue is een over­win­ning op Zo­rya Lu­hansk don­der­dag­avond ver­eist. “Het is erg be­lang­rijk dat we win­nen. We moe­ten ook kun­nen win­nen. Als we dat niet doen, moe­ten we de res­te­ren­de vier wed­strij­den win­nen, en dat is moei­lijk. Daar­om is het morgen be­lang­rijk dat we win­nen.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.