Styx-Kg gaat voor twaalf op rij

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Styx-KG kan met nog vier wed­strij­den te gaan de eer­ste plaats vei­lig­stel­len in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. De kam­pi­oen speelt van­daag te­gen de hek­ken­slui­ter Leng­te Boys in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Styx-KG dat dit sei­zoen op het ge­lijk­spel te­gen The Li­ons na, al­les heeft ge­won­nen, zal het niet moei­lijk krij­gen te­gen de hek­ken­slui­ter. De meer­vou­di­ge kam­pi­oen heeft al elf wed­strij­den op rij ge­won­nen en het team van trai­ner Mai­kel Peel weet niet te stop­pen. De oe­fen­mees­ter zegt dat hij el­ke wed­strijd se­ri­eus neemt en het maxi­ma­le er­uit wil ha­len. Hij weet dat het doel om in de top twee te ein­di­gen tij­dens de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie al be­reikt is, maar Peel gaat voor het groot­ste doel en dat is het kam­pi­oen­schap. Peel wil dat zijn team blijft pres­te­ren om niet in een dip te ra­ken, want de play- offs staan al voor de deur. Styx-KG heeft uit zes­tien wed­strij­den 46 pun­ten kun­nen ver­ga­ren.

Voor Leng­te Boys is play­offs zaalvoetbal niet meer mo­ge­lijk. Het team staat op de laat­ste plaats met slechts twee pun­ten uit zes­tien wed­strij­den. Het team heeft nog vijf wed­strij­den om er­voor te zor­gen dat het niet de­gra­deert naar de eer­ste klas­se. All Stars staat op de ze­ven­de plaats met elf pun­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.