Bar­cel­o­na buigt ach­ter­stand om

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na heeft de twee­de ze­ge in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue ge­boekt. Na de oor­was­sing van Cel­tic was de club nu te sterk voor Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach: 2-1. Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach ken­de een veel­be­lo­ven­de voor­be­rei­ding op de wed­strijd te­gen Bar­cel­o­na. Trai­ner Andre Schu­bert ver­leng­de zijn con­tract en hoop­te dat te vie­ren met een ze­ge. Het uit­val­len van Li­o­nel Mes­si bij Bar­cel­o­na sterk­te Glad­bach in het ver­trou­wen. Trai­ner Luis En­ri­que gaf de voor­keur aan Pa­co Al­ca­cer boven Ar­da Tu­ran op de rech­ter­flank. Dat bleek wen­nen. Glad­bach nam na 34 mi­nu­ten spe­len de lei­ding via Thor­gan Ha­zard. De mid­den­vel­der rond­de in een coun­ter af op aan­ge­ven van Mahm­oud Da­houd. En­ri­que greep in de 59ste mi­nuut in met de in­breng van Tu­ran. De bui­ten­spe­ler kwam bin­nen de lij­nen voor Ivan Ra­ki­tic en dat bleek een gou­den wis­sel. Hij mik­te de ge­lijk­ma­ker bin­nen met hulp van Ney­mar. Niet veel la­ter gun­de Gerard Pi­qué Bar­ça de ze­ge. De cen­tra­le ver­de­di­ger pro­fi­teer­de van ge­klun­gel van Glad­bach-doel­man Som­mer. Met dank aan red­din­gen van oud-Glad­bach­doel­man Marc-An­dré ter Ste­gen be­hield Bar­cel­o­na de voor­sprong. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.