Bur­le­son speelt re­mi­se

Times of Suriname - - SPORT -

DAMMEN – Gu­no Bur­le­son heeft re­mi­se ge­speeld in de zes­de ron­de van het ne­gen­tien­de Pan-Ame­ri­kaans dam­toer­nooi in Bra­zi­lië. Bur­le­son heeft door de re­mi­se ze­ven pun­ten kun­nen ver­ga­ren. De Su­ri­naam­se In­ter­na­ti­o­naal Mees­ter (IM) speel­de te­gen De­bi Mar­tes van de Do­mi­caan­se Re­pu­bliek. Net als de vijf­de ron­de speel­de Bur­le­son weer re­mi­se. Hij be­zet de ze­ven­de plaats met ze­ven pun­ten. Jo­han­nes Al­fai­si blijft on­ge­sla­gen en won van Clif­ton Agat­ha van Cu­ra­çao. De­ze is de twee­de over­win­ning op rij voor hem en hij heeft nu ook ze­ven pun­ten. Ni­aaz Sa­lar­baks kwam niet ver­der dan een re­mi­se te­gen Dick­son Maug­hn van Tri­nidad & To­ba­go. Dit is de twee­de re­mi­se op rij voor Sa­lar­baks, die nu vijf pun­ten heeft ver­gaard. Hij staat op de der­tien­de plaats.

Al­lan Sil­va van Bra­zi­lië en Sou­ley­ma­ne Kei­ta van Ca­na­da be­zet­ten ge­deel­te­lijk de eer­ste plaats met ne­gen pun­ten. In de zes­de ron­de speel­de Sil­va re­mi­se te­gen zijn land­ge­noot Ma­teus Car­valho en Kei­ta won zijn ont­moe­ting te­gen Jan­ni­ton Ra­mi­rez van de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.