Hay­den Pa­net­tie­re schikt in hon­den­ru­zie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Hay­den Pa­net­tie­re heeft een schik­king ge­trof­fen met haar hon­den­op­pas­ser. De ac­tri­ce be­taalt de helft van het be­drag dat de vrouw had ge­claimd voor ach­ter­stal­li­ge ser­vi­ce. Tia Brooks had een rechts­zaak aan­ge­span­nen te­gen Hay­den om­dat ze nog 8500 dol­lar

van haar zou krij­gen. De ac­tri­ce wil­de daar in eer­ste in­stan­tie niet aan mee­wer­ken, om­dat de vrouw haar twee hon­den zou heb­ben weg­ge­ge­ven. Brooks bleef vol­gens de

ac­tri­ce des­on­danks geld vra­gen voor de ver­zor­ging van de bees­ten. Hay­den had zes jaar ge­le­den twee hon­den uit het asiel ge­haald maar stal­de ze bij Brooks, om­dat ze zelf geen tijd had om op de vier­voe­ters te pas­sen. Ze be­taal­de in de af­ge­lo­pen ja­ren bij­na 120 dui­zend dol­lar aan ver­zor­gings­geld. Het was de be­doe­ling dat Hay­den de bees­ten zelf een

nieuw thuis zou be­zor­gen. Vol­gens is de ru­zie nu op­ge­lost.

TMZ

(DE TE­LE­GRAAF/ hit­fix.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.