Ac­tri­ce geeft zoon niet te­rug

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ga­me of Thro­nes-ac­tri­ce Le­na Hea­dy wei­gert haar zoon te­rug te bren­gen naar zijn va­der in Los Angeles, om­dat ze het Ame­ri­kaan­se on­der­wijs be­lab­berd vindt. Haar ex-man, Pe­ter Loughran, is woe­dend en pro­beert aan de hand van een rechts­zaak zijn zoon te­rug te krij­gen. TMZ heeft do­cu­men­ten waar­in staat te le­zen dat de Brit­se ac­tri­ce ak­koord gaat met de te­rug­keer van haar 6-ja­ri­ge zoon, zo­dra de op­na­mes van Ga­mes of Thro­nes er­op zit­ten. Maar nu blijkt dus dat Le­na, die in de hit­se­rie de rol van Cers­ei Lan­nis­ter speelt, dit niet heeft ge­daan. Vol­gens de en­ter­tain­ment­si­te heeft de ac­tri­ce een e-mail ge­stuurd naar haar ex, waar­in ze schrijft dat ze hun zoon in­mid­dels heeft in­ge­schre­ven op een school in het En­gel­se York­shi­re. Ze noemt het Ame­ri­kaan­se on­der­wijs ‘be­ne­den al­le peil’ en geeft daar­om de voor­keur aan een En­gel­se school. On­der­tus­sen zou Le­na al en­ke­le ke­ren heb­ben aan­ge­dron­gen op een per­ma­nent ver­blijf van haar zoon in En­ge­land. Naar ver­luidt zou Loughran zijn zoon, die vol­gens de do­cu­men­ten al op 5 sep­tem­ber bij hem in Los Angeles had moe­ten zijn, in­mid­dels al acht we­ken niet heb­ben ge­zien of ge­spro­ken. Vol­gens TMZ zou Le­na haar zoon zelfs ver­bo­den heb­ben om zijn va­der een sms-be­richt te stu­ren. De ac­tri­ce en haar ex-man staan vol­gen­de maand in een Ame­ri­kaan­se recht­bank te­gen­over el­kaar.

(DE TE­LE­GRAAF/ ce­leb­s­la.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.