Wal-Mart in ge­sprek voor in­ves­te­ring Flip­kart

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ARKANSAS - Wal-Mart Sto­res voert ver­ge­vor­der­de ge­sprek­ken om tot 1 mil­jard dol­lar te in­ves­te­ren in de In­di­a­se on­der­ne­ming Flip­kart On­li­ne Ser­vi­ces. Dit schreef pers­bu­reau Bloom­berg op ba­sis van bron­nen.

Wal-Mart, ’s we­relds groot­ste re­tai­ler, zal met de in­ves­te­ring een min­der­heids­aan­deel ver­krij­gen in de groot­ste on­li­ne re­tai­ler van In­dia. De­fi­ni­tie­ve voor­waar­den zou­den naar ver­luidt nog niet uit­ge­werkt zijn, en on­der­han­de­lin­gen zijn nog steeds gaan­de. De twee be­drij­ven voe­ren elk een ge­vecht met het Ame­ri­kaan­se Ama­zon om con­su­men­ten te win­nen in de e-com­mer­ce markt. (Beurs­dui­vel/fo­to: huf­fing­ton­post.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.