TUI Group ver­hoogt winst­ver­wach­ting

Times of Suriname - - ECONOMIE -

HANOVER - TUI Group heeft de winst­ver­wach­tin­gen voor het vol­le­di­ge boek­jaar ver­hoogd. Dit meld­de ’s we­relds groot­ste toe­ris­me­groep gis­te­ren.

Het con­cern gaat nu uit van een mar­ge op het on­der­lig­gen­de be­drijfs­re­sul­taat (EbitDa) van tus­sen de 12 en 13 pro­cent over het boek­jaar 2015/2016, dat ein­digt op 30 sep­tem­ber. Eer­der mik­te het con­cern op een winst­groei van min­stens 10 pro­cent. De jaar­re­sul­ta­ten wor­den op 8 de­cem­ber vrij­ge­ge­ven.

Goe­de pres­ta­ties bij RIU en de Crui­ses di­vi­sie, sa­men met een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling van de tour­ac­ti­vi­tei­ten in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, droe­gen bij aan de ho­ge­re winst­ver­wach­ting.

Het aan­deel TUI Group steeg gis­te­ren op het nieuws 3,5 pro­cent op 13,03 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/ fo­to: youtu­be.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.